810 Car Phone - Symboler för inspelningsfunktioner

background image

Symboler för inspelningsfunktioner

Betyder att inspelningsfunktionen är på.

Betyder att bandet spelas upp.