810 Car Phone - Aktivering och avaktivering

background image

Aktivering och avaktivering

Varning:

Använd telefonens off-läge när trådlösa telefoner inte får
användas eller när de kan skapa störningar eller utgöra en risk.
Då avaktiveras biltelefonen trots att tändningen är på.