810 Car Phone - Off-läge

background image

Off-läge

Så här ändrar du till off-läget när
tändningen är påslagen:

X Håll intryckt.
X Håll sedan intryckt.

När biltelefonens off-läge används visas displayen på bilden
ovan.

X När du vill aktivera telefonen igen trycker du på

.

X Följ instruktionerna på displayen.

background image

Samtalsfunktioner

19

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.