810 Car Phone - Sätta på telefonen

background image

Sätta på telefonen

När du vill sätta på telefonen slår du på tändningen.
Biltelefonen är ansluten till tändsystemet och därför slås
telefonen på automatiskt när du slår på tändningen.

Om meddelandet

SIM avvisat

visas på displayen trots att kortet

är ordentligt isatt, kontakta din nätoperatör eller
tjänsteleverantör.

När du ombeds mata in PIN-koden knappar du in PIN-koden,
som visas med ****.
Tryck på

för att bekräfta PIN-koden.

När du har angivit rätt PIN-kod aktiverar biltelefonen
automatiskt den användarprofil som användes senast. Om inga
poster har skrivits in i telefonbokens minne för den här profilen
får du frågan om du vill kopiera telefonboksposterna från
SIM-kortet till användarprofilen i biltelefonen.

!

Biltelefonposterna är de som finns i den interna
telefonboken, inte de som finns på det SIM-kort
som används.