810 Car Phone - Stänga av telefonen

background image

Stänga av telefonen

Biltelefonen stängs inte av automatiskt när tändningen slås av:
telefonen är på så länge som den har ställts in med funktionen

Avstängningstimer

. Sedan stängs telefonen av automatiskt.

!

Standardinställningen för

Avstängningstimer

är fem

minuter