810 Car Phone - Alternativ under ett samtal

background image

Alternativ under ett samtal

Du kan välja mellan följande alternativ under att samtal:
y

Sänd DTMF

y

Mikrofon av

y

Kontakter

X Tryck på

under ett samtal om du vill visa alternativen.

X Bläddra till önskat alternativ med

och välj det genom

att trycka på

.