810 Car Phone - Avstängd mikrofon

background image

Avstängd mikrofon

Om du vill kan du stänga av mikrofonen
under ett pågående samtal genom att
välja

Mikrofon av

. Meddelandet

Mikrofonen av

visas då på displayen.

X Tryck på

när du vill sätta på mikrofonen igen.

background image

Ta emot eller koppla bort inkommande samtal

22

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.