810 Car Phone - Skicka DTMF

background image

Skicka DTMF

DTMF-tonsträngar kan till exempel användas för att skicka
lösenord och kontakta telefonsvararen.
Slå in önskat nummer med handenheten. När du har tryckt på
knappen skickas numret direkt som en DTMF-ton.
X Tryck på om du vill avsluta och återgå till föregående

display.

!

När du trycker på

kommer du tillbaka till

samtalsdisplayen.
Alla pågående samtal förblir aktiva.