810 Car Phone - Favoritlista

background image

Favoritlista

I den här listan kan du spara upp till 15 namn som hör till
nummer i telefonboken. Favoritlistan är till för att du lättare ska
kunna komma åt nummer som du ringer ofta.

Så här visar du listan med standby-displayen:
X Tryck på .
X Bläddra med

till önskad post och välj den genom att

trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.
X Tryck på

om du vill slå numret.

background image

Tjänsten för Samtal väntar

21

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.