810 Car Phone - Röststyrd uppringning

background image

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att helt
enkelt säga röstmärket som hör till ett
nummer i telefonboken. Upp till 15
nummer i telefonboken kan ha

röstmärken. Vilket (eller vilka) ord som helst kan användas som
röstmärken för att använda den röststyrda uppringningen, till
exempel någons namn.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:
y Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till

talarens röst.

y Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in

röstmärken och ring samtal under förhållanden där det inte
är så mycket ljud.

y Tala tydligt i mikrofonen när du spelar in ett röstmärke eller

när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke.

y Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och

undvik liknande namn för olika nummer.

!

Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du
spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga
miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita
enbart till röstuppringning.

!

Innan du kan använda den här funktionen måste du spela
in röstmärken för nummer i telefonboken. Det gör du
genom att tala in ett röstmärke och lägga till numret i
telefonboken. Mer information finns under Röstmärken
på sidan 39.

X Om du vill använda den röststyrda uppringningen trycker

du på för att komma åt röstdisplayen. En ton hörs och
meddelandet

Tala nu

visas på displayen.

X Säg röstmärket som hör till numret högt och tydligt.

För att visa att röstmärket känns igen kommer det att spelas
upp och sedan rings numret upp 1,5 sekund senare.