810 Car Phone - Ta emot eller koppla bort inkommande samtal

background image

Ta emot eller koppla bort inkommande
samtal

Du kan antingen ta emot eller koppla bort inkommande samtal:
X Tryck på

om du vill ta emot ett inkommande samtal och

tryck på

för att avsluta det.

X Tryck på

om du vill koppla bort ett inkommande samtal.

När funktionen

Vidarekoppla om upptaget

är aktiverad

(nätverkstjänst) och de inkommande samtalen kopplas till ett
annat nummer, till exempel till röstbrevlådan, kommer de
samtal du inte tar emot också att kopplas dit. Mer information
finns i avsnittet Vidarekoppling på sidan 33.

background image

Använda menyn

23

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.