810 Car Phone - Uppringning från telefonboken (namnsökning)

background image

Uppringning från telefonboken
(namnsökning)

Du kan ringa upp ett nummer genom att
välja ett namn i telefonboken:

X Från standby-displayen bläddrar du med

fram till rätt

bokstav i telefonboken och trycker på

för att öppna

listan med namn som börjar med denna bokstav.

X Bläddra med

till det namn du söker och tryck på

om du vill ringa upp numret som har lagrats för namnet.

!

Du kan lägga till så mycket som fem nummer i en post i
telefonboken och använda olika symboler för att skilja
posterna åt. Det första nummer som sparas under ett
namn blir automatiskt standardnummer och visas som

(Allmänt). Övriga nummertyper är

(Mobil),

(Hem),

(Arbete) och

(Fax).

background image

Uppringning

20

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Så här ringer du upp något av de andra
numren som hör till ett namn:

X Tryck på

och bläddra med

till önskad symbol

eller önskat telefonnummer.

X Tryck på

om du vill slå numret.