810 Car Phone - Uppringning med hjälp av knapparna

background image

Uppringning med hjälp av knapparna

Du kan även ringa upp genom att slå numret.
X När standby-displayen används knappar du in numret med

nummerknapparna

till .

X Om du har slagit fel nummer raderar du det med

.

X Om du vill ringa ett nummer som visas på displayen trycker

du på

.