810 Car Phone - Uppringning med knappen Navi

background image

Uppringning med knappen Navi

TM

-

tangenten

Du kan slå ett nummer och ringa med hjälp av Navi

TM

-

tangenten.
X Visa standby-displayen, bläddra med

till den första

siffran i telefonnumret och tryck på

för att välja det.

X Upprepa detta för varje siffra i det önskade numret tills hela

telefonnumret visas på displayen.

X Tryck på

om du vill slå numret.