810 Car Phone - Uppringning

background image

Uppringning

Om du vill ringa upp ett nummer som du nyligen har ringt kan
du visa en lista på upp till 10 av de senast uppringda numren.
X På standby-displayen trycker du på

,

X Bläddra med

till önskat nummer eller namn.

X Tryck på

om du vill slå numret.