810 Car Phone - Öppna en menyfunktion

background image

Öppna en menyfunktion

Om du vill öppna en menyfunktion från standby-displayen
trycker du på Navi

TM

-tangenten

. Då kan du navigera i

menyn med följande knappar:

Vrid Navi

TM

-tangenten åt vänster om du vill bläddra uppåt

i listan med funktioner.

Vrid Navi

TM

-tangenten åt höger om du vill bläddra nedåt i

listan med funktioner.

Tryck på Navi

TM

-tangenten för att välja önskat alternativ.

Tryck på den här knappen för att radera en post. Eller
tryck på knappen för att återgå till föregående menynivå
(se listan över menyfunktioner). Håll knappen intryckt för
att rensa displayen.