810 Car Phone - Användare

background image

Användare

ƒ

Ladda ner kontakter

ƒ

Ändra användare

ƒ

Anv. 1

ƒ

Anv. 2

ƒ

Telefonminne

ƒ

SIM- och telefonminne

ƒ

SIM-minne

ƒ

Telefonminne

background image

Menyfunktioner

26

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.