810 Car Phone - Bluetooth

background image

Bluetooth

ƒ

Sök efter Bluetooth-enh.

ƒ

Visa aktiva enheter

ƒ

Visa ihopk. enheter

ƒ

Skapa anslutning

ƒ

Radera ihopkoppling

ƒ

Begär godkännande

ƒ

Ändra Bluetooth-namn

ƒ

Bluetooth-namn