810 Car Phone - Inställn.

background image

Inställn.

ƒ

Tids- inställningar

ƒ

Samtalsinställningar

ƒ

Sändning av mitt nr

ƒ

Anges av operatören

ƒ

ƒ

Av

ƒ

Vidarekoppla

ƒ

Vidarekoppla alla röstsamtal

ƒ

Vidarekoppla om upptaget

ƒ

Vidarekoppla om obesvarat

ƒ

Vidarek. om ej anträffbar

ƒ

Vidarekoppla om ej tillgängl.

ƒ

Avbryt all vidarekoppling

ƒ

Automatiskt svar

ƒ

Autosvar avstängt

ƒ

Autosvar påkopplat

ƒ

Samtal väntar

ƒ

Samtal väntar aktiv

ƒ

Samtal väntar avakt.

ƒ

Kontroll. status

ƒ

Snabbuppringning

ƒ

Snabbuppringning på

ƒ

Snabbuppringing av

ƒ

Telefon- inställningar

ƒ

Språk

ƒ

Inställn. för bakgrundsljus

ƒ

Cellinfovisning

ƒ

Cellinfovisning på

ƒ

Cellinfovisning av

ƒ

Val av operatör

ƒ

Automatiskt

ƒ

Manuellt

ƒ

Avstängningstimer

ƒ

Röstbrevlåda

ƒ

Lyssna på röstmeddelanden

ƒ

Nummer till röstbrevlåda

ƒ

GPRS-modem

ƒ

Säkerhetsinställningar

ƒ

PIN-kodskontroll

ƒ

Ändra PIN-kod

background image

Lista över menyfunktioner

25

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

ƒ

Begränsad grupp

ƒ

Standard

ƒ

ƒ

Av

ƒ

Nummerbegränsning

ƒ

Av

ƒ

Nummerlista

ƒ

ƒ

Equalizer-inställning

ƒ

Högtalare

ƒ

Radiohögtalare

ƒ

Återställ fabriksinställn.