810 Car Phone - Byta användare

background image

Byta användare

Du kan spara två användarprofiler i biltelefonen. Inställningarna
för varje användarprofil kan anpassas så att de passar
användarens särskilda behov. Profilerna visas alltid med hjälp av
två indikatorer på displayen:

Anv. 1

Anv. 2

X Om du vill göra inställningar för en profil med displayen i

standby-läge, bläddra till menyn

Användare

och välj den

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till alternativet

Ändra användare

och

välj det genom att trycka på

.

X Bläddra med

till önskad användarprofil och välj den

genom att trycka på

.