810 Car Phone - Ladda ner kontakter

background image

Ladda ner kontakter

Med den här funktionen kan du kopiera telefonboksposter
från ett SIM-kort i biltelefonen eller från en kompatibel
mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-teknik till
biltelefonens minne.

!

Den här funktionen är viktig eftersom du inte har direkt
tillgång till de telefonboksposter som finns lagrade på något
SIM-kort som sitter i biltelefonen. Om du vill komma åt

dessa nummer måste du först kopiera dem till biltelefonens
minne.

Så här väljer du ett hämtningsalternativ från standby-
displayen:
X Tryck på

för att komma åt de här inställningarna.

X Bläddra med

till

ANVÄNDARE

och välj den posten

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Ladda ner kontakter?

och tryck

för att visa listan.

X Bläddra med

till

SIM-kort för bilen

för att välja en

ihopkopplad telefon med Bluetooth-teknik eller för att
starta en sökning efter enheter som har stöd för Bluetooth-
teknik. Tryck på

för att bekräfta ditt val.