810 Car Phone - Ihopkopplade enheter med Bluetooth-teknik

background image

Ihopkopplade enheter med Bluetooth-teknik

!

Du kan göra inställningar som innebär att den kompatibla
mobiltelefonen godkänns utan att det krävs något separat
godkännande när den ansluter till din biltelefon via
Bluetooth-teknik. De här inställningarna gör du i menyn
”Visa ihopk. enheter”. Där avaktiverar du alternativet
”Begäran om godkännande” genom att välja inställningen
”Av”. Mer information finns i mobiltelefonens
användarhandbok.

background image

Användaruppgifter

47

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Bläddra med

till den ihopkopplade enhet med

stöd för Bluetooth-teknik (namnet visas i listan) vars
telefonboksposter du vill kopiera till biltelefonens minne.

X Du påbörjar kopieringen av telefonboken genom att trycka

på .