810 Car Phone - Söka efter enheter som har stöd för Bluetooth-teknik

background image

Söka efter enheter som har stöd för Bluetooth-teknik

X Bläddra med

till den ihopkopplade enheten

med Bluetooth-teknik (namnet visas i listan) vars
telefonboksposter du vill kopiera till biltelefonens minne.

Mer information finns i Söka efter enheter som har stöd för
Bluetooth-teknik på sidan 44.