810 Car Phone - Bluetooth-teknik

background image

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik, som är en
internationell standard för trådlös
kortdistanskommunikation, kan du
upprätta en trådlös anslutning mellan

din biltelefon och en kompatibel enhet som har stöd för
Bluetooth. Exempel på sådana enheter kan vara en
mobiltelefon, en bärbar dator eller ett trådlöst headset.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar med
radiovågor behöver din telefon och den andra enheten inte vara
direkt ”synliga” för varandra. De två enheterna kan vara
placerade upp till 10 meter ifrån varandra, men anslutningen
kan påverkas av hinder, till exempel bilkarossen eller andra
elektroniska enheter.

background image

Bluetooth-teknik

44

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

!

Om du vill använda den här funktionen måste du kontrollera
att både biltelefonen och den enhet som har stöd för
Bluetooth-tekniken är påslagna. I vissa länder kan det
finnas begränsningar för användningen av den typen av
enheter. Kontrollera om detta gäller ditt land.