810 Car Phone - Aktivera och avaktivera Bluetooth

background image

Aktivera och avaktivera Bluetooth

Funktionen Bluetooth är alltid aktiv i din biltelefon. I andra
enheter med Bluetooth-teknik, till exempel mobiltelefoner,
måste funktionen aktiveras eller avaktiveras. Se till att
Bluetooth är aktivt i alla enheter som har stöd för Bluetooth-
teknik och som du vill använda med din biltelefon.

Mer information finns i användarhandboken till den enhet med
Bluetooth-teknik som du använder.