810 Car Phone - Aktivera synlighet

background image

Aktivera synlighet

Den här inställningen krävs om din telefon ska vara synlig för
andra kompatibla enheter med Bluetooth-teknik när en
Bluetooth-anslutning ska upprättas.

!

När den här inställningen har valts förblir den aktiv (det vill
säga synlig på displayen) i en minut.