810 Car Phone - Ihopkoppling med enheter som har Bluetooth-teknik

background image

Ihopkoppling med enheter som har Bluetooth-teknik

Om du vill skapa en anslutning kanske du första gången måste
utväxla lösenord med den enhet som du ansluter till. Detta
kallar vi för ihopkoppling. Bluetooth-lösenordet är en numerisk
kod som är mellan 1 och 16 tecken lång. Om du uppmanas att
skriva in ett lösenord måste det vara det lösenord som enheten
levererades med.

När du upprättar en trådlös anslutning till enheter som till
exempel en mobiltelefon med Bluetooth-teknik kan du kanske
använda ett tillfälligt lösenord som du själv har skapat. Detta
lösenord används bara en gång och du behöver inte komma
ihåg det. Skriv in det här lösenordet i de två enheter som delar
en Bluetooth-anslutning. Följ sedan instruktionerna på de båda
enheternas skärmar.

Om du vill koppla ihop enheterna, välj en enhet på listan:
X Bläddra med

till önskad enhet och välj den genom att

trycka på

.