810 Car Phone - Min telefons Bluetooth-namn

background image

Min telefons Bluetooth-namn

Med det här alternativet kan du ändra din biltelefons
Bluetooth-enhetsnamn som det visas för andra.

Fabriksinställningen är Nokia 810. Du hittar namnet på den
enhet som kopplas ihop med din biltelefon i menyn

Visa ihopk.

enheter

.

X Bläddra med

till alternativet

Bluetooth-namn

och välj

det genom att trycka på

.