810 Car Phone - Min telefons synlighet

background image

Min telefons synlighet

Om en Bluetooth-anslutning har upprättats mellan din
biltelefon och en annan kompatibel enhet som har stöd för
Bluetooth-teknik, döljs din telefon för andra enheter. Detta
innebär att andra enheter med Bluetooth-teknik inte kan hitta
den under en enhetssökning.

För att du ska kunna upprätta en Bluetooth-anslutning med en
kompatibel bärbar dator eller skicka ett visitkort kan det här
alternativet göra din biltelefon synlig i en minut. Under den
tiden avslutas alla aktiva Bluetooth-anslutningar. När minuten
har gått återupprättar biltelefonen alla anslutningar.

!

Om du vill använda Bluetooth-funktionen med din
kompatibla mobiltelefon, är det viktigt att du kontrollerar
att den är aktiverad i mobilen. Kom ihåg att ange
biltelefonens synlighet som

Tillåt två anslutningar

, annars

kan den inte hittas vid en sökning efter aktiva enheter med
Bluetooth-teknik.

!

Om du regelbundet använder Bluetooth-teknik, till exempel
för att kopiera kontakter till biltelefonens minne från en
kompatibel mobiltelefon, kan du ställa in alternativet
”Begäran om godkännande” i den kompatibla
mobiltelefonen till ”Av”. Då kan anslutningar mellan

background image

Användaruppgifter

46

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

enheterna via Bluetooth-teknik ske automatiskt utan
separat godkännande.