810 Car Phone - Söka efter enheter som har stöd för Bluetooth-teknik

background image

Söka efter enheter som har stöd för Bluetooth-teknik

Om du vill koppla ihop biltelefonen med den kompatibla
enheten som har stöd för Bluetooth-teknik måste du först söka
efter enheten:
X Med utgångspunkt från displayens standby-läge, välj

Bluetooth

och öppna menyn genom att trycka på

.

X Bläddra med

till alternativet

Sök efter Bluetooth-enh.

och välj det genom att trycka på

.

Biltelefonen börjar nu söka inom sin räckvidd efter
mobiltelefoner och tillbehör som har stöd för Bluetooth-teknik.
De enheter som uppfyller kraven visas i en lista, med den enhet
som hittades sist längst ner.
X Bläddra med

genom listan.