810 Car Phone - Inspelning

background image

Inspelning

Med inspelningsfunktionen kan du spela
in tal, ljud eller ett pågående
telefonsamtal. Detta är särskilt
användbart om du behöver anteckna

information under ett samtal: Du kan till exempel spela in ett
namn eller telefonnummer som du skriver ner senare.

!

Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd
inte denna egenskap olagligt.

Du kan göra upp till 10 inspelningar så länge du inte överskrider
den totala inspelningstiden på 8 minuter. Varje inspelning
sparas tillsammans med det aktuella numret, samtalets längd,
tidpunkten då samtalet gjordes samt minnesstatus.

Nya inspelningar sparas automatiskt i minnet. När minnet är
fullt visas meddelandet

Inget minne till inspelning

på displayen.

background image

Bluetooth-teknik

43

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Om du vill göra nya inspelningar måste du först radera några
gamla.
X Håll tangenten intryckt för att påbörja inspelning under

ett pågående samtal.

!

Det är enkelt att spela upp dina inspelningar med hjälp av
ett röstkommando. När du uttalar röstkommandot börjar
biltelefonen med den senast gjorda inspelningen. Med

kan du hoppa till nästa inspelning.

!

Innan du kan använda den här genvägen måste du tilldela
den här funktionen ett röstkommando i biltelefonen. Mer
information finns i Röstkommandon på sidan 41.