810 Car Phone - Spela in

background image

Spela in

Med det här alternativet spelas tal in och inspelningen sparas
automatiskt.

Så här gör du en inspelning:
X Välj menyn

Inspelning

och tryck på

för att öppna den.

X Bläddra med

för att

Spela in

och tryck på

om du

vill välja det här alternativet.

X Följ instruktionerna på displayen.
Om du deltar i ett pågående samtal och vill göra en inspelning:
X Om du vill påbörja inspelningen, håll intryckt.
X Avsluta inspelningen genom att trycka på

.

Alla inspelningar lagras och numreras (till exempel på band 1).

Så här tar du fram listan med inspelningar:
X På standby-displayen väljer du alternativet

Inspelning

.

Tryck på

för att öppna det och visa listan över

bandinspelningar.

X Bläddra med

till önskad inspelning och tryck på

för att välja den.

Dessutom finns alternativen

Spela upp

och

Radera

tillgängliga.