810 Car Phone - Inställningar

background image

Inställningar

Du kan anpassa flera av din biltelefons
inställningar.

X Om du vill utföra några av inställningarna nedan väljer du

Inställn.

på standby-displayen och trycker på

för att

öppna den.