810 Car Phone - Använda ett röstkommando

background image

Använda ett röstkommando

!

När en tillämpning som använder GPRS-anslutningen
sänder eller tar emot data, kan du inte använda ett
röstkommando. Då måste du först avsluta den tillämpning
som använder GPRS-anslutningen.

Så här utför du röstkommandot:

X Tryck på . En ton hörs och meddelandet

Tala nu

visas på

displayen.

X Säg röstkommandot högt och tydligt.
Biltelefonen spelar upp röstkommandot och utför automatiskt
tillhörande funktion 1,5 sekunder senare.

!

Du måste säga kommandot på precis samma sätt som när
du spelade in det. Detta kan vara svårt om du till exempel
befinner dig i en stökig miljö eller i en nödsituation. Undvik
därför att lita enbart på röstkommandon.