810 Car Phone - Fabriksinställningar

background image

Fabriksinställningar

Så här återställer du menyinställningarna till de ursprungliga
fabriksinställningar från standby-displayen:
X Bläddra med

till menyn

Inställn.

och välj den genom

att trycka på

.

X Bläddra med

till

Återställ fabriksinställn.?

och tryck

på .

X Följ instruktionerna på displayen.

Varning:

Om du har raderat en inställning kan du inte ångra den här
åtgärden. Informationen är borta för alltid.