810 Car Phone - GPRS-modeminställningar

background image

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta din biltelefon via Bluetooth- eller
kabelanslutning till en kompatibel PC och använda telefonen
som ett modem för att få GPRS-konnektivitet från PC:n.
Observera dock att du måste ha en GPRS-kopplingspunkt för att
kunna göra detta. Din tjänsteleverantör eller nätoperatör har
mer information.

Innan du kan använda GPRS måste du göra följande:
y Prenumerera på GPRS-tjänsten från din nätoperatör eller

tjänsteleverantör.

y Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få

information om GPRS-tillgänglighet och nödvändiga
inställningar.

y Spara de inställningar som krävs för att

GPRS-tillämpningarna ska fungera i din biltelefon.

X Bläddra med

till

GPRS-modem

och välj alternativet

genom att trycka på

.

X Om du vill ställa in en ny GPRS-kopplingspunkt eller ändra

den du redan har, tryck på

igen.

background image

Inställningar

38

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Tryck på

för att öppna alternativet

Redigera

kopplingspunkt?

och knappa in namnet på GPRS-

kopplingspunkten med hjälp av de alfanumeriska
knapparna.

X Spara inställningen genom att trycka på

.

X Om du har valt fel tecken och vill radera det, tryck på

.

Håll den här knappen nedtryckt om du vill ta bort allt du har
skrivit in.

Mer information finns i Referensinformation på sidan 49.