810 Car Phone - Avgifter för GPRS och tillhörande tillämpningar

background image

Avgifter för GPRS och tillhörande tillämpningar

Du kan komma att faktureras för en aktiv GPRS-länk eller för ett
program som använder GPRS, till exempel när data och
textmeddelanden skickas eller tas emot. Kontakta din
nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om
avgifter.