810 Car Phone - Röstkommandon

background image

Röstkommandon

Det finns en rad telefonfunktioner som kan aktiveras med
röstkommando. Röstmärken kan kopplas till högst tre
kommandon i

Lista över röstkommandon

. Du kan aktivera

röstkommandot på samma sätt som du ringer ett samtal med
hjälp av ett röstmärke. Tillgängliga funktioner:
y

Spela upp inspelningar

y

Ladda ner kontakter

y

Anslut till Bluetooth-headset