810 Car Phone - Lista över röstkommandon

background image

Lista över röstkommandon

På listan över röstkommandon finns telefonfunktionerna för
röstkommandon. Varje funktion på listan kan kontrolleras och
redigeras med hjälp av nedanstående alternativ:
y

Spela upp röstkommandon

Med det här alternativet spelas röstkommandot upp som
det spelades in.

y

Ändra

Du kan spela in ett nytt röstkommando för den valda posten
som ersätter det befintliga.

y

Radera röstkommando?

Välj det här alternativet om du vill ta bort ett
röstkommando och få plats med ett nytt röstkommando i
minnet.

background image

Inspelning

42

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Från standby-displayen:
X Välj menyn

Röst

och bläddra med

till

Röstkommandon

. Tryck på

för att välja det.

X Bläddra med

till posten

Lista över röstkommandon

och välj den genom att trycka på

.

X Bläddra med

till önskat alternativ i

Lista över röst-

kommandon

och välj det genom att trycka på

.

X Du kan välja vilket av ovanstående alternativ du vill för den

valda posten.

X Följ instruktionerna på displayen.
Innan du använder röstkommandon, tänk på att:
y Röstkommandon är språkoberoende. De är kopplade till

talarens röst.

y Röstkommandon är känsliga för bakgrundsljud. Spela in

röstmärken och ring samtal under förhållanden där det inte
är så mycket ljud.

y När du spelar in ett röstkommando är det viktigt att du talar

tydligt in i mikrofonen.

y Mycket korta kommandon godkänns inte. Använd långa

kommandon och undvik liknande kommandon för olika
funktioner.