810 Car Phone - Spela in röstkommandon

background image

Spela in röstkommandon

Med det här alternativet kan du spela in

Röstkommandon

(ett eller flera ord som fungerar som ett uttalat kommando)
och tilldela dem till en funktion i

Lista över röstkommandon

.

X När du vill spela in ett nytt

Röst- kommandon

, välj menyn

Röst

på standby-displayen. Bläddra med

till

Röst-

kommandon

och välj det genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Röstkommandon

och välj det

alternativet genom att trycka på

.

X Bläddra med

till önskad funktion i

Lista över röst-

kommandon

och välj den genom att trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.