810 Car Phone - Röstmärken

background image

Röstmärken

Innan du spelar in röstmärken eller
använder röststyrd uppringning måste
du känna till några viktiga uppgifter:

y Röstmärken är språkoberoende. De är kopplade till talarens

röst.

y Röstmärken är känsliga för bakgrundsljud. Spela in

röstmärken och ring samtal under förhållanden där det inte
är så mycket ljud.

background image

Inställningar

40

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

y Det är viktigt att du talar tydligt i mikrofonen när du spelar

in ett röstmärke eller använder röstuppringningsfunktionen.

y Mycket korta namn kan inte användas. Använd långa namn

och undvik namn som liknar varandra till olika nummer.

!

Du måste säga namnet på precis samma sätt som när du
spelade in det. Detta kan vara svårt om du till exempel
befinner dig i en stökig miljö eller i en nödsituation. Undvik
därför att lita enbart på röststyrd uppringning i alla lägen.