810 Car Phone - Röststyrd uppringning

background image

Röststyrd uppringning

Du kan tilldela

Röstmärken

till telefonnummer, då försöker

biltelefonen automatiskt att ringa upp dem när den känner igen
märket.