810 Car Phone - Använda röststyrd uppringning

background image

Använda röststyrd uppringning

Så här använder du röststyrd
uppringning:

X Tryck på . En ton hörs och meddelandet

Tala nu

visas på

displayen.

X Säg röstmärket som hör till numret högt och tydligt.

Biltelefonen spelar upp röstmärket och ringer automatiskt
upp tillhörande nummer 1,5 sekunder senare.

X Om du vill avbryta röstuppringningen, tryck på .

!

När en tillämpning som använder GPRS-anslutningen
sänder eller tar emot data, kan du inte ringa ett samtal med
hjälp av röstmärken. Om du vill ringa ett samtal med hjälp
av röstmärken måste du först avsluta den tillämpning som
använder GPRS-anslutningen.