810 Car Phone - Lista över röstmärken

background image

Lista över röstmärken

Med det här alternativet kan du kontrollera alla röstmärken som
finns lagrade i din biltelefons minne och redigera listan med
hjälp av alternativen ovan.
y

Spela upp

Det här alternativet spelar upp röstmärket som det spelades
in.

y

Ändra

Du kan byta ut ett röstmärke mot ett nytt. Markera det här
alternativet och säg det nya röstmärket.

y

Radera röstmärke?

Om du vill radera ett röstmärke och få plats med ett nytt
röstmärke i minnet, välj det här alternativet.

Du kan skriva in alternativet från standby-displayen:
X Markera menyn

Röst

och bläddra med

till

Röstmärken

. Tryck på

för att välja det.

X Bläddra med

till alternativet

Lista över röstmärken

och välj det genom att trycka på

.

X Bläddra med

till det önskade namnet i telefonboken

och tryck på

för att välja det.

X Bläddra med

till önskat alternativ och välj det genom

att trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.

background image

Inställningar

41

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.