810 Car Phone - Spela in ett nytt röstmärke

background image

Spela in ett nytt röstmärke

Med det här alternativet kan du spela in ett

Nytt röstmärke

,

tilldela det till ett telefonnummer och spara det i telefonens
minne. Du kan spara upp till 12 röstmärken med tillhörande
nummer per användarprofil i biltelefonen. Ett röstmärke kan
vara vilket uttalat ord som helst (eller flera ord), till exempel
namnet på en person.
X Om du vill spela in ett

Nytt röstmärke

, välj menyn

Röst

standby-displayen och bläddra med

till alternativet

Röstmärken

. Välj alternativet genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Nytt röstmärke

och tryck på

.

X Bläddra med

till det önskade namnet i telefonboken

och tryck på

för att välja det.

X Bläddra med

till det önskade telefonnumret och välj

det genom att trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.