810 Car Phone - Säkerhetsinställningar

background image

Säkerhetsinställningar

Varning:

Om vissa säkerhetsinställningar är aktiva (till exempel
när samtal begränsas till begränsade grupper eller
nummerbegränsning) kan det vara så att vissa nätverk spärrar
nödsamtal till vissa nummer (till exempel 112 eller andra
officiella nödtelefonnummer). Du kan behöva stänga av de här
säkerhetsfunktionerna innan du kan ringa ett nödsamtal.