810 Car Phone - Begränsad grupp

background image

Begränsad grupp

Det här är en nätverkstjänst som anger den grupp människor
som du kan ringa eller som kan ringa dig. Om du vill ha
ytterligare information, kontakta din nätoperatör eller
tjänsteleverantör.

Du kan välja mellan tre alternativ:
y

Av

Tjänsten med begränsade grupper avaktiveras.

y

Standard

De inställningar som din tjänsteleverantör har gjort är
aktiva.

y

Tjänsten med begränsade grupper är aktiv.