810 Car Phone - Nummerbegränsning

background image

Nummerbegränsning

Du kan begränsa dina utgående samtal till utvalda
telefonnummer om ditt SIM-kort har stöd för den här
funktionen. Om du vill spara och redigera numren på den
här listan måste du ha PIN2-koden.

background image

Inställningar

39

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Du kan välja mellan tre alternativ:
y

Av

Nummerbegränsningen är inaktiv.

y

Nummerlista

Med det här alternativet kan du visa de telefonnummer som
kan användas för utgående samtal.

y

Nummerbegränsningen är aktiv.

X Ha displayen i standby-läge och välj menyn

Inställn.

.

X Bläddra med

till önskat alternativ och tryck på

för att välja det.

X Följ instruktionerna på displayen.
Mer information finns i Behörighetskoder för SIM-kortet på
sidan 11.