810 Car Phone - PIN-kodsbyte

background image

PIN-kodsbyte

Med det här alternativet kan du ändra det aktiva SIM-kortets
PIN-kod. Kom ihåg att dessa koder endast kan innehålla
siffrorna 0 till 9.