810 Car Phone - PIN-kodskontroll

background image

PIN-kodskontroll

Med det här alternativet ställer du in biltelefonen så att den
frågar efter ditt SIM-korts PIN-kod när telefonen slås på.
Kom ihåg att vissa leverantörer inte godkänner att
PIN-kodskontrollfunktionen avaktiveras.